Spitsbergen zdjęcia

Tundra to zbiorowisko roślinności, charakterystyczne dla klimatu Arktyki. Z wpisu o klimacie Skandynawii wiecie, że występuje również przed kołem podbiegunowym, na górzystych terenach Norwegii i Szwecji.

 Ten typ roślinności, ze względu na warunki klimatyczne, do bujnych zbytnio nie należy - dominują tutaj mchy, porosty, drobne krzewinki i trawy.

Charakterystyczne dla tundry mchy mogą tworzyć grząski, miękki dywan

 

Gleby tundrowe

Poddane wpływowi surowego klimatu są jednymi z najuboższych w składniki mineralne i grubość poziomu próchniczego. Charakteryzują się luźną strukturą spowodowaną wietrzeniem mechanicznym wynikającym z mroźnego klimatu.

Ponieważ roślinność tundry w większości składa się z mchów i porostów, które w zależności od ukształtowania terenu nie wszędzie występują, akumulacja cząstek organicznych w glebie nie jest duża, co powoduje brak żyzności.

Płytkie poziomy próchniczne znajdują się zazwyczaj w miejscach wilgotnych, obniżeniach terenu, gdzie również występuje więcej roślinności czy np. w pobliżu ptasich kolonii, których odchody naturalnie nawożą glebę.

W tundrze rosną również grzyby

 

Wieloletnia zmarzlina

Co prawda, nie występuje powszechnie na terytorium Skandynawii, ale jest charakterystyczna dla Arktyki. Możemy ja spotkać na duńskiej Grenlandii czy norweskim Svalbardzie. Jej obecność również wpływa na charakter tundry.

Wieloletnia  zmarzlina to gruba warstwa lodu występująca pod gruntem, który nie rozmarza w ciągu roku. Jej grubość może wynosić od kilkudziesięciu metrów do jednego kilometra. Jest charakterystyczna dla obszarów arktycznych i wpływa na jakość gleb, które pokrywają te tereny.

Pierwsza, cienka warstwa próchnicza leży na równie niewielkiej warstwie gliny – jest to tzw. warstwa glejowa nasycona wodą, ponieważ jej odpływ uniemożliwia wieloletnia zmarzlina.

Kiedy przychodzi krótkie arktyczne lato, warstwa gruntu rozmarza na głębokość ok. 1 metra, co umożliwia wzrost roślinom. Ich okres wegetacji jest jednak krótki, a erozja gleby i jej niska żyzność oraz silne wiatry powodują, że osiągają wysokość do 20 centymetrów.

 


Spodobał Ci się artykuł? A może chcesz się dowiedzieć więcej o Skandynawii?

Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!

Scroll to top